"Latvijas Zaļais Punkts", AS

Maskavas 240, Rīga, LV-1063

67039810

Atslēgvārdi
Izlietotā iepakojuma apsaimniekošana. Vienreiz lietojamo trauku apsaimniekošana.
Vienreizlietojamo galda piederumu apsaimniekošana. Videi kaitīgu preču
atkritumu apsaimniekošana. Elektrisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana.
Elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošana. Videi kaitīgas preces.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas. Atkritumu šķirošana. Atkritumu
apstrāde. Atkritumu pārstrāde. Otrreizējās izejvielas. Pet pudeles.
Polimēru iepakojums. Stikla iepakojums. Makulatūra. Vides aizsardzība.
Ekoloģija. Zaļa uzņēmējdarbība. Dabas resursu nodoklis. Ražotāju atbildības
organizācija. Zaļā punkta zīme. Elektropreču apsaimniekošana. Akumulatori.
Elektroreģistrs. Šķirošanas punkts. Nodošanas punkts. Šķirošana birojā.
Šķirošanas kastes. Plastmasa. Stikls. Baterijas. Elektropreces. Riepas.
Nodokļa atbrīvojums. DRN atbrīvojums. DRN. Atbrīvojums no DRN.